Andere mobiliteit

We willen een veilige gemeente, op maat van de zwakke weggebruiker en zoveel mogelijk openbaar vervoer. We willen 100% fietsveilige infrastructuur, een herwaardering van de trage wegen en geen verbreding van de N42 zonder dat de leefbaarheid van de omwonenden is gevrijwaard.

Actueel

Binnenkort moet Groen Oosterzele stemmen over twee belangrijke dossiers. We kunnen uw ideeën hierrond goed gebruiken.

 

Infrabel wil diverse overwegen afsluiten op de spoorlijn L122 Gent-Zottegem voor meer veiligheid op het spoor. Dit hangt samen met de aanleg van het langeafstandsfietspad langsheen de spoorweg
 

•    Kom te weten welke overwegen...

Waarom Groen Oosterzele niet voor de installatie van het ANPR-camerasysteem is

 

Michiel Van Der Heyden (fractieleider Groen Oosterzele): “Volgens de laatste informatie zal de trajectcontrole slechts een erg klein stuk van de N42 beslaan, in die mate klein dat het volgens ons geen significant effect zal hebben op de verkeersveiligheid op de N42.”
Het eigenlijke doel...

Groen Oosterzele juicht de geplande trajectcontrole toe. De trajectcontrole zal zeker en vast bijdragen tot een veiligere N42.

In tegenstelling tot de andere politieke partijen in Oosterzele zijn wij er van overtuigd dat een verbreding van de N42 van 2 naar 4 rijvakken geen oplossing zal betekenen voor het huidige fileprobleem. Integendeel, een verbreding zal slechts heel kort een...