Gezonde financiën

Groen wil een rechtvaardige belastingsinning en stelt voor om de aanvullende belasting op de personenbelasting met een half procent te verlagen tot 7,5% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 300 punten te verhogen tot 1500. 

Het is niet de rol van een lokale overheid om te gaan beleggen. Als ze dit doet, dan kiest ze steeds voor veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen.
De lokale overheid zorgt voor een zo laag mogelijke schuldgraad en blijft tegelijk voldoende toekomstgerichte investeringen maken, zodat de lokale economie ademruimte behoudt, maar tegelijk een interessant perspectief voor haar volgende generaties burgers wordt ontwikkeld. 

Actueel

Financiële situatie Oosterzele nooit zo erg sinds 2e Wereldoorlog

 

En tegelijk veegt meerderheid vloer aan met rechten van oppositie

 

De voltallige Oosterzeelse oppositie stapte eind 2015 opnieuw naar de gouverneur. Meerderheidspartijen CD&V/N-VA wilden op de gemeenteraad van 28/10/2015 het gewijzigd meerjarenplan laten...