Groene gemeente

We willen een doordachter ruimtegebruik met ruimte voor wonen, maar ook voor natuur en water. We willen bosuitbreiding en bosverbinding en een bindende watertoets. We willen het landbouwgebied herwaarderen en vergroenen en een netwerk van voetwegen uitbouwen.

We willen een klimaatneutraal Oosterzele. 

We willen een beleid dat ons aanmoedigt minder en efficiënter energie te verbruiken en zoveel mogelijk hernieuwbare energie lokaal produceert. Tegen 2020 zouden alle overheidsgebouwen op 100% groene stroom moeten zijn omgeschakeld en het energieverbruik aanzienlijk gedaald.

We pleiten voor een energie-audit bij alle lokale overheidsgebouwen.

Actueel

In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2015 stelde Groen Oosterzele, bij monde van onze fractieleider Michiel Van Der Heyden, voor dat burgemeester Johan Van Durme, als vertegenwoordiger van de CD&V-N-VA meerderheid, het burgemeestersconvenant zou ondertekenen.
Het Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie maakt deel uit van een Europese beweging met deelname van...