Warme samenleving

Oosterzele is een fair trade gemeente. Groen wil meer doen om eerlijke handel met het Zuiden te promoten en zo de armoede in de ontwikkelingslanden te bestrijden. De Wereldwinkel neemt een belangrijke plek in, maar fair trade producten moeten meer in het gewone circuit te vinden zijn. Er komt een versterkte trekgroep voor de Fair Trade Gemeente. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en hanteert criteria van sociaal beleid en eerlijke handel in zijn aanbestedingsbeleid.

Groen wil dat het OCMW een duidelijke regierol opneemt in het zorglandschap door te werken op buurtniveau en met als doel de versnippering van de zorg tegen te gaan. Bovendien gelooft Groen sterk in de strategische positie van het OCMW in het ruimere activeringsverhaal. Van alle betrokkenen staat het OCMW het dichtste bij de burger en bundelt het de meeste ervaring op het raakvlak van welzijn en werk.

Een nieuw lokaal sociaal beleidsplan
In 2013 start een nieuw beleidscyclus waar het sociaal beleid een belangrijke pijler in is. Groen wil accenten leggen op hulpverlening die de zelfredzaamheid stimuleert, wegwerken van (energie)armoede en werk- en welzijnstrajecten op maat. De noodzakelijke budgetten worden hiervoor gereserveerd. Inspraak om dit beleid vorm te geven wordt zo veel mogelijk georganiseerd. Thuiszorgdiensten worden ingezet en verder uitgebouwd zodat senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven (uitbreiden PWA en DOO en de minder mobiele centrale).
Netwerken voor zorg bieden toegankelijke hulp op maat op buurtniveau en krijgen vorm in een lokaal dienstencentrum. Buurtbewoners kunnen er terecht voor middagmaal, verzorging, ontspanning, maar ook voor administratieve hulp. Groen stelt aparte trajecten voor om alleenstaande ouders met kinderen te ondersteunen en hen te behoeden voor armoede. Vooral alleenstaande moeders hebben het moeilijk. Opvangdiensten en opvoedingsondersteuning, huiswerk- en taakbegeleiding behoren tot de mogelijkheden.

 

Actueel

Groen Oosterzele vindt het positief dat Oosterzele jaren geleden koos om een FairTradeGemeente te worden. Toch is het feit dat Oosterzele jaren later een FairTradeGemeente blijft een grote verrassing. Al in 2013 formuleerde FairTrade Nationaal in een brief gericht aan het gemeentebestuur grote reserves en uitte het fundamentele kritiek op de wijze waarop het gemeentebestuur de titel inhoud...


OOSTERZELE - Sinds september vorig jaar verenigden duizenden individuen en organisaties uit de sociale en culturele sector zich in het platform 'Hart Boven Hard'. Ze protesteren tegen de inleveringen binnen de sociale en culturele sector en vragen een omslag van het beleid. Op 29 maart organiseert deze beweging een parade in Brussel.

Vzw Climaxi mobiliseert samen met anderen...

Het verbod op het spelen van een spel op openbare plaatsen dat mogelijks de voorbijgangers zou kunnen hinderen werd in Oosterzele op slinkse wijze (onder het mom van een toevoeging van het verbod op wensballonnen) ingevoerd tijdens de gemeenteraadszitting van 27/11/2013.

Onze raadsleden Barbara Redant en Michiel Van Der Heyden onthielden zich en dienden, net als de Groen-fracties in...